ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับราชการ จำนวน 3 อัตรา
 •      คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ขอรับไปสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่หน่วยเจ้าหน้าที่งานบริหารและธุรการ สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 6 อาคาร 30 ปี หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.eng.cmu.ac.th
 • หน่วยงาน    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/11/2550
 • หมดเขต    23/11/2550
 • อ่าน   895
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294