ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
 •     ศูนย์บ้านพักข้าราชการจังหวัดเชียงใหม่ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ชั้น 3 อ.เมือง เชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ช่างก่อสร้าง ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ ศูนย์บ้านพักข้าราชการจังหวัดเชียงใหม่ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ชั้น 3 อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 มกราคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5311-2488
 • หน่วยงาน    ศูนย์บ้านพักข้าราชการจังหวัดเชียงใหม่ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ชั้น 3 อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   16/01/2555
 • หมดเขต    27/01/2555
 • อ่าน   666
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294