ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
 •      คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท อัตราค่าจ้าง 15,080 บาท วุฒิปริญญาเอก อัตราค่าจ้าง 20,400 บาท
  ผู้ประสงค์ที่จะสมัคร ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหารและธุรการ สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 6 อาคาร 30 ปี หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.eng.cmu.ac.th
 • หน่วยงาน    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/11/2550
 • หมดเขต    30/11/2550
 • อ่าน   900
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294