ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครเด็ก เยาวชนเพื่อศึกษาต่อปีการศึกษา 2555
 •     โรงเรียนอภัยอริยศึกษา วัดดับภัย อ.เมือง เชียงใหม่ รับสมัครเด็ก เยาวชนเพื่อศึกษาต่อปีการศึกษา 2555 ระดับชั้น ม.1-ม.6 จำนวน 80 รูป ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ วัดดับภัย ต.ศรีภูมิ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป หรือสอบถามได้ที่ 0-5321-4398
 • หน่วยงาน    โรงเรียนอภัยอริยศึกษา วัดดับภัย อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   14/02/2555
 • หมดเขต    //2555
 • อ่าน   530
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294