ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างสมทบ
 •     สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 อ.เมือง เชียงใหม่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่ง พนักงานสบทบตรวจเงินแผ่นดิน ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5311-2456
 • หน่วยงาน    สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/02/2555
 • หมดเขต    02/03/2555
 • อ่าน   729
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294