ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 •     สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ, เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ดุริยางคศิลปิน ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2555 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2555 ทางเว็บไซด์ http://prd.go.th
 • หน่วยงาน    สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   27/02/2555
 • หมดเขต    30/03/2555
 • อ่าน   732
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294