ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 •     โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2555 หรือ www.cmneuro.go.th
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/03/2555
 • หมดเขต    09/03/2555
 • อ่าน   577
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294