ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว
 •     คณะแพทยศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) จำนวน 6 ตำแหน่ง ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.med.cmu.ac.th ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกวันที่ 27 มีนาคม 2555
 • หน่วยงาน    คณะแพทยศาสตร์
 • วันที่ประกาศ   02/03/2555
 • หมดเขต    27/03/2555
 • อ่าน   607
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294