ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
 •     คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา ผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมัครของกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี http://personel.mju.ac.th และเว็บไซต์ของคณะสารสนเทศและการสื่อสาร http://www.infocomm.mju.ac.th หรือขอใบสมัครได้ที่ งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี คณะสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 • หน่วยงาน    คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • วันที่ประกาศ   05/03/2555
 • หมดเขต    30/03/2555
 • อ่าน   596
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294