ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครเข้าฝึกอบรมวิชาชีพ รุ่นที่ 66
 •     ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคเหนือ จังหวัดลำปาง กำหนดรับสมัครเข้าฝึกอบรมวิชาชีพ รุ่นที่ 66 ระหว่างเดือนมกราคม - 30 มีนาคม 2555 รายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ วันที่ 2 เมษายน 2555 จำนวน 5 หลักสูตร ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคเหนือ จังหวัดลำปาง โทร.054-829734-5
 • หน่วยงาน    ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคเหนือ จังหวัดลำปาง
 • วันที่ประกาศ   05/03/2555
 • หมดเขต    02/04/2555
 • อ่าน   504
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294