ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้นหลักสูตรพิเศษภาคฤดูร้อน 2555
 •     วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้นหลักสูตรพิเศษภาคฤดูร้อน 2555 จำนวน 30 สาชาวิชา ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 0-5321-1592
 • หน่วยงาน    วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/03/2555
 • หมดเขต    //2555
 • อ่าน   719
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294