ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานตำแหน่งพนักงานระดับ 5 สังกัดฝ่ายตลาดการเงินและค้าปลีก จำนวน 1 อัตรา
 •      บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานตำแหน่งพนักงานระดับ 5 สังกัดฝ่ายตลาดการเงินและค้าปลีก จำนวน 1 อัตรา
  ผู้สนใจ ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด หรือติดต่อขอรับรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ 0-2831-3378 หรือ www.thailandpost.co.th
 • หน่วยงาน    บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด
 • วันที่ประกาศ   23/11/2550
 • หมดเขต    04/12/2550
 • อ่าน   933
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294