ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • ทำการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2551
 •      โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ทำการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2551
  ติดต่อสอบถามได้ที่โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ โทร.053-112182 ต่อ 301-2 (ฝ่ายวิชาการ)
 • หน่วยงาน    โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
 • วันที่ประกาศ   23/11/2550
 • หมดเขต    03/12/2550
 • อ่าน   944
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294