ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ตำแหน่งการเงิน
 •     สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนลานนากอล์ฟ จำกัด ต.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่ รับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ตำแหน่งการเงิน ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนลานนากอล์ฟ จำกัด ต.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5340-8883
 • หน่วยงาน    สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนลานนากอล์ฟ จำกัด ต.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/05/2555
 • หมดเขต    25/05/2555
 • อ่าน   482
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294