ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานโครงการ จำนวน 1 อัตรา
 •      สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (เชียงใหม่) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานโครงการ จำนวน 1 อัตรา ในตำแหน่งพนักงาน(ช่วยงานเอดส์) คุณสมบัติ ชายหรือหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำเร็จรูป
  รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ www.nhso.go.th หรือโทร.0-5320-3536
 • หน่วยงาน    สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (เชียงใหม่)
 • วันที่ประกาศ   23/11/2550
 • หมดเขต    02/12/2550
 • อ่าน   1078
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294