ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้่าศึกษา
 •     คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโยลีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้่าศึกษา ประจำปี 2556 หลายสาขาวิชา ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโยลีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-3421-9364 ต่อ 25126-9
 • หน่วยงาน    คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโยลีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
 • วันที่ประกาศ   21/06/2555
 • หมดเขต    03/07/2555
 • อ่าน   572
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294