ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครพนักงานทั่วไป
 •     โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ตั้งแต่ับัดนี้ ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5392-0225
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/07/2555
 • หมดเขต    20/07/2555
 • อ่าน   1006
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294