ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการประจำฝ่ายงานโครงการในพระองค์
 •     พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ อ.เมือง เชียงใหม่ รับสมัครเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการประจำฝ่ายงานโครงการในพระองค์ จำนวน 5 ตำแหน่ง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานบุคลากร ฝ่ายธุรการ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5321-9932 ต่อ 104
 • หน่วยงาน    พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/07/2555
 • หมดเขต    15/07/2555
 • อ่าน   960
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294