ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครเพื่อจ้างบุุคคลเป็นลูกชั่วคราว
 •     โรงพยาบาลแม่พริก อ.แม่พริก ลำปาง รับสมัครเพื่อจ้างบุุคคลเป็นลูกชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแม่พริก อ.แม่พริก ลำปาง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 กรฎาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5429-9324
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลแม่พริก อ.แม่พริก ลำปาง
 • วันที่ประกาศ   05/07/2555
 • หมดเขต    05/07/2555
 • อ่าน   564
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294