ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา
 •     โรงพยาบาลดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา พนักงานขับรถยนต์, เจ้าพนักงานเวชสถิติ, พนักงานทั่วไป ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5326-7397 ต่อ 101
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/07/2555
 • หมดเขต    06/08/2555
 • อ่าน   807
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294