ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 •     โรงพยาบาลแม่แตง อ.แม่แตง เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 3 อัตรา , นักการแพทย์แผนไทย 1 อัตรา และพนักงานทั่วไป 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ กลุ่มบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแม่แตง อ.แม่แตง เชียงใหม่ ตั้งแต่ับัดนี้ ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5347-0701
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลแม่แตง อ.แม่แตง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/07/2555
 • หมดเขต    19/07/2555
 • อ่าน   687
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294