ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
 •     วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนสวน จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ ห้องงานสารบรรณ-งานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่ับัดนี้ ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5322-1493
 • หน่วยงาน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/07/2555
 • หมดเขต    12/07/2555
 • อ่าน   715
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294