ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ
 •     สำนักหอสมุด มหาวทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป สำนักหอสมุด มหาวทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-4522
 • หน่วยงาน    สำนักหอสมุด มหาวทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/07/2555
 • หมดเขต    20/07/2555
 • อ่าน   734
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294