ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 •     สำนักงานคลังเขต 5 บริเวณศูนย์ราชการ เชียงใหม่ รับสมัครบุุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง , เจ้าหน้าที่การคลัง ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 1 สำนักงานคลังเขต 5 บริเวณศูนย์ราชการ เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2555
 • หน่วยงาน    สำนักงานคลังเขต 5 บริเวณศูนย์ราชการ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/07/2555
 • หมดเขต    18/07/2555
 • อ่าน   1116
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294