ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว
 •     สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ รับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-1415
 • หน่วยงาน    สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/07/2555
 • หมดเขต    25/07/2555
 • อ่าน   802
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294