ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานของศูนย์สันติศึกษาพัฒนาเด็กเล็ก ตำแหน่งธุรการ จำนวน 1 อัตรา
 •      คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานของศูนย์สันติศึกษาพัฒนาเด็กเล็ก ตำแหน่งธุรการ อัตราค่าจ้างเดือนละ 5,530 บาท จำนวน 1 อัตรา
  ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 0-5394-4210 และที่ www.edu.cmu.ac.th
 • หน่วยงาน    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/11/2550
 • หมดเขต    30/11/2550
 • อ่าน   1090
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294