ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีตามโครงการสานฝันครูปฐมวัย
 •     คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีตามโครงการสานฝันครูปฐมวัย ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ หน่วยทะเบียนปริญญาตรี อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-4214
 • หน่วยงาน    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/10/2555
 • หมดเขต    19/10/2555
 • อ่าน   543
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294