ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย
 •     กองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย มช. รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ หองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย มช. ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-3111
 • หน่วยงาน    กองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย มช.
 • วันที่ประกาศ   08/10/2555
 • หมดเขต    11/10/2555
 • อ่าน   699
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294