ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกเป็นพนักงานราชการ
 •     โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จ.เชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 16 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จ.เชียงราย ตั้งแต่ับัดนี้ ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5360-2649
 • หน่วยงาน    โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จ.เชียงราย
 • วันที่ประกาศ   08/10/2555
 • หมดเขต    15/10/2555
 • อ่าน   646
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294