ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครลูกจ้างโครงการเพิ่มศักยภาพการเลี้ยงโคนมเพื่อรองรับเขตการค้าเสรี FTA
 •     ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างโครงการเพิ่มศักยภาพการเลี้ยงโคนมเพื่อรองรับเขตการค้าเสรี FTA จำนวน 2 อัตรา ได้แก่ ผู้จัดการฟาร์ม จำนวน 1อัตรา และ นักสัตวบาล 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ สำนักงานธุรการ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-4071 ต่อ 111
 • หน่วยงาน    ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/10/2555
 • หมดเขต    31/10/2555
 • อ่าน   649
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294