ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 •     โรงพยาาลแม่พริก อ.แม่พริก จ.เชียงใหม่ รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลปม่พริก ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5429-9324 ต่อ 131
 • หน่วยงาน    โรงพยาาลแม่พริก อ.แม่พริก จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/10/2555
 • หมดเขต    05/10/2555
 • อ่าน   575
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294