ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป
 •     สำนักงานเกษตรและสหกรณ์์จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตราผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเกษตรและสหกรณ์์จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5332-4018
 • หน่วยงาน    สำนักงานเกษตรและสหกรณ์์จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/10/2555
 • หมดเขต    09/10/2555
 • อ่าน   957
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294