ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
 •     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ งานธุรการ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย มช. ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-3039
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/10/2555
 • หมดเขต    17/10/2555
 • อ่าน   698
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294