ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 •     โรงยาบาลแม่ทา อ.แม่ทา ลำพูน รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ งานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแม่ทา ตั้งแ่ต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5397-6000 ต่อ 102
 • หน่วยงาน    โรงยาบาลแม่ทา อ.แม่ทา ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   15/10/2555
 • หมดเขต    24/10/2555
 • อ่าน   720
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294