ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครงาน
 •     โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่ รับสมัครงาน หลายตำแหน่งพยาบาลวิชาาชีพ , ผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์ , ธรุการ ช่างซ่อมบำรุง , ผู้ช่วยกุ๊ก , พนักงานส่งอาหาร , พนักงานล้างจาย ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ แผนกบุคคล โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5380-1999
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/10/2555
 • หมดเขต    31/10/2555
 • อ่าน   927
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294