ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครงาน
 •     โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม เชียงใหม่ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ 1 ตำแหน่ง ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ งานส่งเสริมบุคลากร ฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5311-2180
 • หน่วยงาน    โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/10/2555
 • หมดเขต    22/10/2555
 • อ่าน   972
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294