ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 •     โรงพยาบาลแจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม ลำปาง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลแจ้ห่ม ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 054-27-1005 ต่อ 104
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลแจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม ลำปาง
 • วันที่ประกาศ   15/10/2555
 • หมดเขต    22/10/2555
 • อ่าน   598
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294