ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 •     โรงพยาบาลแม่พริก อ.แม่พริก ลำปาง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ ฝ่าบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลแม่พริก ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 054-299-324 ต่อ 131
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลแม่พริก อ.แม่พริก ลำปาง
 • วันที่ประกาศ   15/10/2555
 • หมดเขต    12/10/2555
 • อ่าน   592
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294