ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครงาน
 •     สำนักพัฒนากคุณภาพการศึกษา มช. รับสมัครงาน พนักงานส่วนงาน ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ สำนักพัฒนากคุณภาพการศึกษา มช. ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิการยน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-1415
 • หน่วยงาน    สำนักพัฒนากคุณภาพการศึกษา มช.
 • วันที่ประกาศ   15/10/2555
 • หมดเขต    30/11/2555
 • อ่าน   1342
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294