ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
 •     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ จำนวน 2 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่ หรือสอบถามได้ที่ 11 มกราคม 2556หรือสอบถามได้ที่ 0-5389-1500 ต่อ 209
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/12/2555
 • หมดเขต    11/01/2556
 • อ่าน   789
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294