ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการประจำ
 •     พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ รับสมัครเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการประจำฝ่ายธุรการ จำนวน 1 ตำแหน่ง ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายธุรการ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 มกราคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5322-3065
 • หน่วยงาน    พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/01/2556
 • หมดเขต    10/01/2556
 • อ่าน   1244
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294