ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเข้าทำงานตำแหน่ง นิติกร
 •     สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเข้าทำงานตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 มกราคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-3651 ต่อ 112
 • หน่วยงาน    สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/01/2556
 • หมดเขต    09/01/2556
 • อ่าน   636
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294