ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ครูคณิตศาสตร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
 •     โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ อ.แม่ริม เชียงใหม่ รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ครูคณิตศาสตร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ งานส่งเสริมบุคลากร ฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ อ.แม่ริม เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 มกราคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5311-2181
 • หน่วยงาน    โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ อ.แม่ริม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/01/2556
 • หมดเขต    15/01/2556
 • อ่าน   549
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294