ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลภายนอกเข้ารับราชการเป็นพนักงานสำนักพระราชวัง
 •     พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 ตำแหน่ง ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ ฝ่ายธุรการ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 มกราคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5322-3065 ต่อ 104
 • หน่วยงาน    พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/01/2556
 • หมดเขต    24/01/2556
 • อ่าน   663
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294