ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ ม.ปลาย สายสามัญและสายอาชีพ
 •     สถาบันพัฒนาเยาวชนสตรี มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท อ.แม่ริม เชียงใหม่ รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ ม.ปลาย สายสามัญและสายอาชีพ ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ สถาบันพัฒนาเยาวชนสตรี มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท อ.แม่ริม เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5386-2100
 • หน่วยงาน    สถาบันพัฒนาเยาวชนสตรี มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท อ.แม่ริม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/01/2556
 • หมดเขต    31/03/2556
 • อ่าน   480
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294