ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครนักเรียนระดับอนุบาล ป.1 ม.1 และ ม.4
 •     โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ต.หนองผึ้ง อ.สารภี เชียงใหม่ รับสมัครนักเรียนระดับอนุบาล ป.1 ม.1 และ ม.4 ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ต.หนองผึ้ง อ.สารภี เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5310-5075
 • หน่วยงาน    โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ต.หนองผึ้ง อ.สารภี เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/01/2556
 • หมดเขต    04/02/2556
 • อ่าน   520
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294