ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครคัดเลือกบุคคล เป็นลูกจ้างชั่วคราว
 •     สำนักสรรพสามิตภาคที่ 5 ถนนเจริญราษฎร์ เชียงใหม่ รับสมัครคัดเลือกบุคคล เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักสรรพสามิตภาคที่ 5 ถนนเจริญราษฎร์ เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 มกราคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5324-0486
 • หน่วยงาน    สำนักสรรพสามิตภาคที่ 5 ถนนเจริญราษฎร์ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/01/2556
 • หมดเขต    21/01/2556
 • อ่าน   969
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294