ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครนักเรียนเพื่อรับทุนuwc ปี 2556
 •     สำนักงาน ก.พ. รับสมัครนักเรียนเพื่อรับทุนuwc ปี 2556 ระหว่างวันที่ 5-28 กุมภาพันธ์ 2556 จำนวน 2 ทุน และโควตาที่นั่งเรียน จำนวน 3 ทุน ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ กลุ่มงานบริหารการสอบทุน จ.นนทบุรี ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-2547-1903
 • หน่วยงาน    สำนักงาน ก.พ.
 • วันที่ประกาศ   19/02/2556
 • หมดเขต    28/02/2556
 • อ่าน   577
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294