ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • สรรหาและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 •     สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม เชียงใหม่ สรรหาและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5312-1177
 • หน่วยงาน    สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/02/2556
 • หมดเขต    14/03/2556
 • อ่าน   674
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294