ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครนักศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
 •     วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครนักศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-2646
 • หน่วยงาน    วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/02/2556
 • หมดเขต    03/03/2556
 • อ่าน   444
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294